browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Floradorp

Na 50 jaar stop de huurdersvereniging Floradorp ermee!

De Huurdersvereniging gaat sluiten per 1 April 2019
Lees Aan de bewoners van Floradorp
Door de voorzitter Ger de Jong

Het Florahofje, het Leercentrum van SeniorWeb stopt er ook mee.

Vanaf 1 april 2019  stoppen wij ook met het geven van computerlessen voor ouderen.
Ook de website gaat einde 2019 uit de lucht.