browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Veilig verwarmen

Posted by on 25 november 2016

Veilig verwarmen

Ymere verwijdert vóór eind 2018 alle gaskachels en geisers uit de huurwoningen.                 In uw woning komt een HR-ketel voor centrale verwarming en warm water.                          Ymere heeft u al eerder centrale verwarming aangeboden. U mocht toen zelf kiezen of u die wilde. Dat is nu veranderd: vóór eind 2018 krijgt iedereen een HR-ketel voor centrale verwarming en warm water. Dat heeft Ymere afgesproken met de gemeente.

Kachels en geisers2016-geiser zijn gevaarlijk.
De gaskachels en geisers gaan weg omdat ze gevaarlijk zijn voor u en uw buren. Als er koolmonoxide vrijkomt, kunt u daar ziek van worden en zelfs overlijden. U mag zelf ook geen kachels en geisers meer plaatsen.
U krijgt een HR-ketel
Een HR-ketel is een ketel voor centrale verwarming en warm water. HR betekent hoog rendement. De ketel is zuinig: u gebruikt minder gas, tenzij u vaker en langer gaat stoken. De energierekening gaat dus omlaag. Voor de HR-ketel en radiatoren in de woonkamer betaalt u een huurverhoging van € 20 per maand. Wilt u meer ruimtes verwarmen? Dan betaalt u € 5 extra per verwarmde ruimte. De maximale huurverhoging is € 35. Krijgt u huurtoeslag? Dan wordt de huurverhoging helemaal of gedeeltelijk vergoed. Aan het eind van dit jaar.

Verplichting tot een CV aanschaf2016-geiser-2

Kan men de bewoners hiertoe verplichten? Hierover is nog geen duidelijkheid, er lopen een paar rechtszaken. Indien men kan aantonen dat de geiser en of de gaskachel nog geen 10 jaar oud is, dan kan men een vergoeding van Ymere hiervoor krijgen, afhankelijk van de ouderdom.

Klachten over storingen van de CV en het niet nakomen van afspraken                      

Afgelopen tijd horen wij van verschillende bewoners dat de Firma Feenstra zijn afspraken niet nakomt zoals het terug bellen en ook het afzeggingen van gemaakte afspraken, twee van onze bestuurders hebben dit ook zelf ervaren. Tijdens de bijeenkomst van de stichtingsraad van SBO /HYA op 28 april jl. kwamen er van verschillende bewonerscommissies klachten over de 24 uur service voor de CV installaties.

De klacht is: dat als 2016-geiser-3je belt in verband met een storing in de CV installatie, er geantwoord wordt dat er geen mensen beschikbaar zijn en dat daarna de service op zich laat wachten. De huurders betalen in de servicekosten wel voor het 24 uur servicepakket van het onderhouds- bedrijf. Als je voor een dienst betaalt dan dient die ook geleverd te worden, als er niet geleverd is dan moet het bedrag worden terugbetaald.

SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) wil graag nu van Ymere horen hoe ze dat gaan aanpakken dat de service in het vervolg wel wordt verleend en hoe zij de afhandeling van de onterecht betaalde kosten gaat verwerken.

Comments are closed.