browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

50 jaar huurders-verenging

Posted by on 3 september 2015

geschiedenis

I juli 2018 Bestaat huurdersvereniging Floradorp 50 jaar.
Wij zullen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan, wat wij voor de bewoners gaan organiseren moet nog uitgewerkt worden.
Maar hier alvast een klein stukje geschiedenis
Opgericht als huurdersvereniging Latherusbuurt/ Floradorp om de extreme hoge huurverhogingen een halt toe te roepen en de vele onderhouds-klachten te verhelpen. Het was een strijdbare tijd en langzamerhand boekten wij resultaten, we kregen meer zeggenschap en ook een Periodiek overleg. En ook via de centrale bewonersraad en later via de bewonersraad Noord werd er meer naar ons geluisterd en werden onze wensen serieus genomen. Het was wel een tijd van veel vergaderen en lobbyen en spreekuren draaien.
Maar we werden steeds meer betrokken bij de planvorming en uitvoering, als het nodig was dan werd ook nog de wethouder volkshuisvesting benadert, kortom er was sprake van echte bewoners invloed en zeggenschap. In 1984 vond het bestuur van de Huurdersverenging Floradorp dat er meer viel te bereiken voor de bewoners van Floradorp door ons af te splitsen van de Latherusbuurt en zijn wij verdergegaan als H.V. Floradorp. Wij waren de eerste huurdersver-eniging met een gekwalificeerd advies i.v.m de vele vochtklachten. Er werden tegen de huurverhoging acties gehouden en bezwaar-schriften ingediend bij de Huurcommissie. Er werd er een rechtszaak tegen Het Gemeentelijke Woningbedrijf aangespannen, het heeft 3 jaar geduurd maar de Huurdersverenging won uiteindelijk deze rechtszaak en zolang het Gemeentelijk Woningbedrijf de structurele vochtklachten niet zou verhelpen kon er geen huurverhogingen worden doorgevoerd. De bewoner moest wel een bezwaarschrift tegen de huurverhoging hebben ingediend . Wij moesten extra avonden en middagen plannen om de bezwaarschriften voor de bewoners in te vullen. En het heeft jaren geduurd pas na de Buiten-gevelisolatie kon het Woningbedrijf weer huurverhogingen doorvoeren. Dus nieuwe bewoners begrijpt u nu hoe het komt dat als u een oud bewoner naast u heeft wonen dat deze een veel lagere huur betaald dan U. Het Gemeentelijk Woningbedrijf was ook veel socialer in de Huurprijsvaststelling, bij nieuwe bewoning werd er afhankelijk van de situatie en bouwaard 60 tot maximaal 80 % van maximaal mogelijke Huur gevraagd. Alleen particuliere verhuurders vroegen 100% en vaak nog meer, maar een Sociale verhuurder als Ymere vond dit toen niet sociaal. Wat dat betreft is er een hoop verandert, Ymere vraagt bijna voor iedere woning ongeacht de staat ervan het maximale en houden geen rekening met de betaalbaarheid ervan. (Tot zover dit stukje geschiedenis Huurdersver.)

Om deze pagina uit te printen druk op de knop.


of
Ga terug
home
voor andere informatie.

Comments are closed.