browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aan de Bewoners van Floradorp.

Posted by on 25 januari 2019

Ons bestuur stopt na 50 jaar met de Huurdersvereniging Floradorp, dit is besloten op de Jaarvergadering en Algemene bewoners vergadering van 27 november 2018.
Omdat wij verschillende clubjes organiseren en ook een Leercentrum zijn van SeniorWeb, en ook Doras faciliteren kunnen wij dit niet abrupt beëindigen. Verder zullen er verschillende contracten en rekeningen moeten worden beëindigd, daarom is op bovengenoemde vergadering vastgesteld dat H.V. Floradorp op 1 april 2019 definitief ontbonden zal zijn.

Onze argumentatie is dat wij zwaar teleurgesteld zijn in de overkoepelende bewonersorganisatie: Huurders Ymere Amsterdam (HYA), maar ook in Ymere, het zijn organisaties geworden die niet meer democratisch te werk gaan en bewoners onvriendelijk werken.
Voor goede actieve huurdersverenigingen en bewoners commissies maken ze het werken bijna onmogelijk, zij hebben niets meer te vertellen, maar ook bewonersraden/regio overleggen die zeer belangrijk waren, zijn eenzijdig beëindigd. De participatie stelt daarom ook niets meer voor.

HYA heeft o.i. eenzijdig reglementen gemaakt, omdat zij geen antwoorden gaven op schriftelijke vragen en opmerkingen op het concept ervan, alle vragen, ook over notulen moesten van de voorzitter schriftelijk worden ingediend. Dat hebben wij verschillende keren gedaan, maar vervolgens krijg je geen antwoorden hierop, of antwoorden dat je de problemen moet aankaarten in een regio overleg. De voorzitter wist toen schijnbaar niet dat de andere DB bestuurder die dit organiseerde, al meer dan 1 jaar hiermee gestopt was en er ook geen zin/tijd meer voor had, dit is op zijn zachts gezegd onbehoorlijk, dit kan een overkoepelende bewonersorganisatie als HYA niet maken! Maar ze doen het wel.

Bij oprichting van het SBO nu HYA, was de afspraak; dat de maximale vergoeding voor bestuurders nooit hoger mocht zijn, (ook voor het dagelijks bestuur)dan de maximale belastingvrije vrijwilligers vergoeding, dat was toen 1000 gulden, en nu is dat 1500.- euro.
Maar het DB kreeg in 2017 € 21.505, bijna 600 euro per maand per persoon bestuursvergoeding.
Het dagelijks bestuur ontving in 2017 evenveel als 127 HV’s en BC’s in totaal, namelijk € 21.520. Een verhoging voor het DB met bijna 40 % ten opzichte van 2016.
Maar In de reglementen hebben ze uitgesloten dat BC’s/HV’s nog vergoedingen krijgen voor:
voor abonnementen internet – telefoon en voor een kleine bestuursvergoeding.

HYA heeft ons behoorlijk teleurgesteld met deze beknotting. maar vooral op de wijze en de manier waarop zij dit tot stand heeft gebracht vinden wij onbegrijpelijk.
Wij hebben ons 50 jarig bestaan dit jaar niet kunnen vieren, omdat wij van HYA slechts 250.- euro kregen en van Ymere Noord helemaal niets. Deze bijdrage hebben wij dan ook teruggestort.
Onze feestcommissie, het bestuur en onze bewoners hadden zich verheugd om het 50 jarig jubileum van H.V. Floradorp groots te vieren, net zo als onze voorgaande jubilea.

Bij de oprichting SBO nu HYA, was de Stichtingsraad het hoogste orgaan, bestuurders waren uitvoerenden van wat de Stichtingsraad besliste.
Op de website van HYA staat nog wel: Onze bewonerscommissies vormen onze achterban.
Samen vormen ze de raad van bewonerscommissies.
Die raad wordt om instemming gevraagd over wat het bestuur van HYA doet. Dit is misleiding,
HYA heeft dit veranderd de BC’s en HV’s hebben geen instemmingsrecht meer, alleen nog een soort adviesrecht, wat dus niets voorstelt.
Nu krijgen wij reglementen die al goedgekeurd zijn door het HYA op een bestuursvergadering d.d. 13 maart 2018, terwijl het pas op de agenda kwam van de Stichtingsraad op 18 april en daar is het wegens de kritiek terug genomen.
Nu staan de goedgekeurde reglementen op de agenda van de St. vergadering van 28 november met bijlage, voor Advies, dus geen instemmingsrecht. Maar alles is al beslist door het HYA bestuur!

SBO/HYA hebben er voor gezorgd en toegestaan dat het alleen maar slechter is geworden voor bewoners en hun vertegenwoordigers. Dat Ymere zijn service heeft kunnen versoberen, de participatie/inspraak mogelijkheden sterk heeft kunnen terugdraaien, zodat het niets meer voor stelt.
Van alle mooie beloftes bij fusies is niets terechtkomen of Ymere heeft ze later weer teruggedraaid.

1.Van 5 vestigen zijn ze naar 2 vestigingen terug gegaan.
2.Van een 6 wekelijks periodiek overleg teruggegaan naar 2 x per jaar anderhalf uur.
3.Van 4 maal per jaar een Bewonersraad overleg naar helemaal geen overleg meer.
4.Het Regio overleg is nu ook opgeheven.
5.Er zou 2 x per jaar een werkateliers overleg zijn, in Noord is dat 1 keer geweest een klein jaar geleden, waar wij nu nog de notulen van moeten krijgen. Iedereen die wel eens bij zo’n werkateliers overleg is geweest, vindt dat je daar niets te vertellen hebt, de agenda onderwerp(en) worden alleen maar bepaald door Ymere.
6.Het bezoeken van de vestigingen: vrijdags gehele dag gesloten, inloop alleen maandag t/m donderdag tussen 13.00 en 16.30 uur. In de ochtend alleen maar op afspraak. Bewoners uit Oost en Centrum moeten hiervoor naar Noord komen. Geen avond spreekuur, dus heel erg klant-onvriendelijk!
7.Geen/te weinig informatie verstrekken over (beleid) of andere veranderingen.
8.Veel klachten over het niet terugbellen en hun afspraken niet nakomen.
9.Bij een onderhoudsgebrek met vervolgschade, wil Ymere dat de bewoners deze schade verhalen op hun eigen inboedelverzekering. Dit is juridische beslist onjuist.
10.Bij mutaties, willen zij vaak dat bouwkundig goede verbetering weer teniet worden gedaan, zelfs als ze door een vorige bewoner met medeweten van Ymere zijn overgenomen. Dit is onnodig kapitaalvernietiging.
11.Geen opzichters meer, het werk wat aannemers voor ze doen, (geheel niet of niet goed uitvoeren) wordt niet gecontroleerd, maar wel betaald.
12.Geen meerjarenplanningen.
13.Ze zijn niet meer sociaal.
14.Huurdersverenigingen en BC’s haken steeds meer af, van de ruim 60 huurdersverenigingen die wij in A’dam Noord hadden zijn er nu ongeveer 6 over.
15.De vergaderingen van HYA van de 127 HV’s en BC’s komen er gemiddeld slechts 25 naar zo’n vergadering, en als het beleid zo doorgaat zullen er steeds meer HV’s / BC’s afhaken.
16.De vestigingen van Ymere hebben geen kennis van zaken meer over hun complexen.
17.Ymere rekent vaak te hoge huren en onterechte service- en contractkosten.

Wij vinden het heel erg om te stoppen met de H.V. Floradorp, omdat wij, dat kunnen wij gerust wel zeggen veel kennis van zaken hebben. Altijd veel uren hebben gestopt in het stelselmatig aan de orde stellen van beleidsmatige kwesties en klachten, die van belang waren/zijn niet alleen voor H.V. Floradorp, maar voor alle bewoners van Ymere, wij hebben het SBO/HYA hier altijd mee gevoed. Van onze kennis kan geen gebruik meer worden gemaakt.
Ymere en HYA kunnen de vlag uitsteken, de luis in hun pels zijn ze straks kwijt.
Bewonersproblemen kunt u in het vervolg aankaarten bij: !Woon tel. 020-5230130 www.wooninfo.nl
Wij danken u, voor het vertrouwen wat u al die jaren in ons hebt gehad.
Met vriendelijke groet,
Namens H.V. Floradorp,
Ger de Jong (voorzitter).

Comments are closed.