browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bestanden ordenen

Posted by on 11 mei 2016

Waar heb ik dat bestand ook al weer opgeslagen? Vraagt u uzelf dat ook regelmatig af, dan is het tijd om uw bestanden te ordenen. Sla bestanden op in een map met een logische naam en u maakt het uzelf een stuk gemakkelijker de volgende keer.
Structuur aanbrengen
De eerste handeling is structuur aanbrengen in de map ‘Documenten’. Dit is de standaardplek waarin u uw documenten, bijvoorbeeld Word- of Excelbestanden, opslaat. U kunt hier naar eigen inzicht mappen voor aanmaken. U hebt de structuur daarmee zelf in de hand.
Stap 1: bedenk een map structuur
Het is belangrijk vooraf te bedenken welke mappen u nodig hebt om uw bestanden in te ordenen. Dit verschilt per persoon. U kunt denken aan mappen als Correspondentie, Geldzaken, Familie. Dit worden de mappen waarin u alle relevante documenten gaat opslaan.
Schrijf de mappen die u wilt gaan aanmaken op. Bedenk ook dat u in een map weer een submap kunt aanmaken, bijvoorbeeld een map Werk ín de map Correspondentie. Als u eruit bent welke mappen u nodig hebt om uw documenten in te ordenen, is het tijd om deze mappen daadwerkelijk aan te maken.
Linksonder op de taakbalk ziet u een map staan.
Dit is de Verkenner.
1. Klik op de map en de Verkenner opent.
Maak een nieuwe map
We openen eerst de standaardmap en maken daarna een nieuwe map aan.
Bovenin het venster van de Windows Verkenner, direct onder de menubalk bevindt zich het lint. Links vind u de mappen.
Bestanden ordenen1

2. Klik links op Documenten.
Hierin kunt u al uw documenten opslaan.
Zorg dat u geen enkele map geselecteerd hebt binnen de rechterhelft van de Verkenner.
3. Klik voor de zekerheid even op een leeg plekje binnen de rechterhelft van de Verkenner.
4. Klik op datzelfde lege plekje met uw rechtermuisknop
5. kies voor Nieuw Map
6. of klik op het tabblad Start Nieuwe Map.

Bestanden ordenen2

7. Typ nu de naam die u de map wilt geven. Bijvoorbeeld Correspondentie.
8. Druk op de Enter-toets en u hebt een nieuwe map aangemaakt.

Naam van de map wijzigen,
1. klik dan met de rechtermuisknop op de map
2. klik vervolgens op Naam wijzigen.
U kunt dan een andere naam typen.
U maakt op dezelfde manier een map ín een map aan.
Bijvoorbeeld de map Ontspanning in de map Correspondentie.
U opent dan eerst de map Correspondentie door daar in de rechterhelft van de Verkenner dubbel op te klikken.
U herhaalt deze stap totdat u naar uw zin voldoende mappen hebt om al uw documenten in te sorteren.

Bestanden verplaatsen naar de juiste map
Nu is het tijd om uw huidige bestanden, die bijvoorbeeld op uw Bureaublad staan,
te verplaatsen naar de goede map.
Daarvoor is het belangrijk dat u de bestanden niet geopend hebt.
Mocht u ze wel geopend hebben, sluit ze dan af en zorg dat programma’s als Word ook afgesloten zijn.
Voor het verplaatsen van een bestand knipt u eerst het bestand weg van de plek waar het staat en vervolgens plakt u het in de juiste map.
In de volgende stap leest u hoe u dat doet.

Een bestand knippen
1. Klik op het bestand dat u wilt verplaatsen.
2. Klik in het tabblad ‘Start’ op Knippen.

Bestanden ordenen3

Als u nog een beetje onzeker bent over het verplaatsen door middel van knippen en plakken, kunt u er ook voor kiezen nu eerst op Kopiëren te klikken.
Dan verwijdert u dit bestand later (u ziet de optie Verwijderen ook staan) als u er zeker van bent dat het gekopieerde bestand op de goede nieuwe plek staat.
Bestand in de juiste map plakken

1. Open nu de map Documenten weer. Als het goed is, staat dit nog open in uw Taakbalk.
2. Dubbelklik op de map waar u het bestand in wilt plaatsen, bijvoorbeeld Correspondentie.
3. Klik in het tabblad ‘Start’ op Plakken.

Bestanden ordenen4

Het door u gekozen bestand is nu verplaatst naar de juiste map.
Herhaal net zo lang tot u al uw bestanden hebt verplaatst naar de juiste map in de Verkenner.
U hebt dan alle bestanden overzichtelijk gesorteerd.
Dit systeem werkt natuurlijk alleen als u voortaan al uw documenten in de juiste mappen opslaat.
Uw Bureaublad en de map Documenten blijven dan steeds op orde.

Een nieuw bestand direct opslaan in de juiste map
Wij laten u in dit voorbeeld zien hoe u een nieuw bestand opslaat vanuit Word.
1. Open Word.
2. Klik op Leeg document.
3. Klik in het Lint op Bestand
4. Opslaan als.
U kiest dus niet voor het reguliere Opslaan, maar voor Opslaan als.
U ziet nu dat u ervoor kunt kiezen het document op OneDrive op te slaan of op uw computer.
OneDrive is de online dienst van Microsoft om documenten op te slaan en te bewerken. Wij willen het document op de computer opslaan.
Wanneer Computer niet standaard geselecteerd staat, klikt u eerst op Computer.
Klik vervolgens op Bladeren om de juiste map te selecteren.
De juiste map selecteren
U ziet dat het venster ‘Opslaan als’ opent met daarin de mappen van uw harde schijf.
Bovenin kunt u zien welke map geselecteerd staat om het document in op te slaan.
1. Klik links op Documenten.
2. Binnen Documenten kiest u de juiste map door deze te selecteren,
klik bijvoorbeeld op Familie
3. daarna te klikken op Openen.

Tip: het venster ‘Opslaan als’ opent bijvoorbeeld ook als u een bijlage uit een e-mail op wilt slaan. Dan kunt u deze stappen ook volgen.

Bestand een duidelijke naam geven
Klik in het veld achter ‘Bestandsnaam’.
1. Haal de tekst weg die er staat. Bijvoorbeeld door met de muisaanwijzer achter de tekst te gaan staan en de Backspace-toets in te drukken.
2. Typ een duidelijke naam voor het bestand.
3. Klik op Opslaan

Weergave aanpassen
Als je geen voorbeeldfoto’s te zien krijgt in het venster van Windows Verkenner bij het openen van een map met foto’s, kun je dit op de volgende manier oplossen.
1. Open de Verkenner
Bovenin het venster van de Windows Verkenner, direct onder de menubalk bevindt zich het lint.
Standaard wordt het lint pas zichtbaar nadat een van de titels in de menubalk is geactiveerd maar het kan ook permanent worden weergegeven door met rechts op

Het tabblad Beeld van het lint bevat een aantal interessante weergave-instellingen.

Bestanden ordenen5

Zo kan de beeldweergave per map worden afgesteld op het gebruik, bijvoorbeeld:
• de indeling Grote Pictogrammen voor het bladeren door een fotocollectie
• de indeling Details voor een bestandsoverzicht met detailinformatie zoals het type bestand, toegekende labels, bestandsdatum en -grootte.

2. Probeer verschillende optie uit en kijk wat er gebeurd in de verkenner.

Wij zijn een Leercentrum van SeniorWeb.

Comments are closed.