browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Huurdersverening

De nieuwe Woningwet 2015

Meer invloed voor huurdersorganisaties Ymere moet terug naar de basis Woningcorporaties moeten zich weer volledig richten op de huisvesting van mensen met een smalle beurs en vaker ‘passend’ toewijzen. En huurdersorganisaties krijgen een veel sterkere positie. Dat zijn enkele veranderingen als gevolg van de nieuwe Woningwet 2015 die 1 juli is ingegaan. Lokale afspraken centraal … Continue reading »

Categories: Huurdersverening | Reacties uitgeschakeld voor De nieuwe Woningwet 2015

Florahofje opgeheven

Zoals de meeste bewoners al weten is het Florahofje opgeheven. Het bewonersinitiatief om ouderen uit hun isolement te halen door gezamenlijk dingen te doen heeft 2½ jaar goed gefunctioneerd, en heel wat ouderen en vrijwilligers vonden het verschrikkelijk dat dit stopte. De ruimte was zeer beperkt en dat belemmerde de mogelijkheden, sommige gestarte clubs die … Continue reading »

Categories: Huurdersverening | Reacties uitgeschakeld voor Florahofje opgeheven

Inschrijven bij WoningNet

  Maak uw profiel volledig met uw inkomensdocumenten 24 oktober 2017 Vanaf vandaag is het mogelijk om uw inkomensdocumenten toe te voegen aan uw inschrijfgegevens. Als u inlogt ziet u daarom onder Mijn gegevens een nieuw kopje Mijn documenten. Het gaat om het document dat u heeft gebruikt bij het bepalen en invullen van uw … Continue reading »

Categories: Huurdersverening | Reacties uitgeschakeld voor Inschrijven bij WoningNet

Een niet bestaande huismeester

Kostenpost 3 euro per maand voor een niet bestaande huismeester. Wij hadden van verschillende nieuwe bewoners gehoord dat Ymere Noord bij nieuwe huurders € 3,– per maand voor een huismeester in de Service kosten berekende. Onze huurdersvereniging vond dit een oneigenlijke Servicekostenpost om de volgende redenen: Het moet gaan om de diensten die de huismeester … Continue reading »

Categories: Huurdersverening | Reacties uitgeschakeld voor Een niet bestaande huismeester

Overleg met Ymere

Overleg met Ymere en afhandeling van klachten In onze brief van 25 maart 2014 aan Ymere (opzeggen van het periodiek overleg) hebben wij o.a. het volgende geschreven: Dat wij geen nut meer zagen in het mondeling overleg, omdat Ymere zijn afspraken met ons niet nakwam, ons niet of onvolledig informeerde over zaken die van belang … Continue reading »

Categories: Huurdersverening | Reacties uitgeschakeld voor Overleg met Ymere