browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Complexgerichte aanpak Floradorp

Posted by on 28 november 2016

Complexgerichte aanpak Floradorp door Ymere en het Stadsdeel
Begin dit jaar zijn Ymere en het stadsdeel gestart met een ‘Complexgerichte aanpak’ in Floradorp. Samen met bewoners en professionals uit de buurt hebben we het afgelopen jaar gekeken wat er nog beter kan in de buurt en vooral hoe we dat gezamenlijk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld als het gaat om de woningen en over de openbare ruimte. Maar ook de veiligheid in de buurt en het helpen van kwetsbare bewoners uit de buurt zijn belangrijke thema’s.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en wat kunt u nog verwachten
Met verschillende bewoners zijn huis aan huisgesprekken gevoerd door het stadsdeel en WPI (voormalige DWI). We hebben hierdoor veel bewoners kunnen helpen, bijvoorbeeld door voor hen voorzieningen aan te vragen of te bemiddelen bij het zoeken naar werk of een dagbesteding.

Groen en openbare ruimte
De boombakken in de buurt zijn opgeknapt, geschilderd en herbeplant. Veel bewoners hebben een bak geadopteerd en daar zijn we erg blij mee! Ook hebben we samen met bewoners veel tuintjes aangepakt en opgeknapt, waarbij tegels voor een deel zijn vervangen door onderhoudsarm groen. Wist u dat meer groen in de tuin niet alleen prettiger is maar ook voorkomt dat de buurt onder water staat bij een fikse regenbui?

In de Dotterbloemstraat zijn we gestart met een proefaanpak, waarbij bewoners samen met het stadsdeel en Ymere de openbare ruimte bij gaan houden en hun buren helpen bij het onderhouden van hun tuintje. Daarnaast gaven veel bewoners aan zich te storen aan de rommelige anti-parkeerpaaltjes in de buurt. Deze worden de komende periode allemaal vervangen, waarbij het onkruid eromheen diep in de grond wordt weggehaald. De Floraweg en de Sneeuwbalstraat zijn heringericht en op veel plekken in de buurt zijn stukken herbestraat. En binnenkort wordt de speelplaats Floraweg opgeknapt en wordt er nieuw groen aangeplant bij de speelplaats Dotterbloemstraat.

Woningen en woonomgeving
Ymere vervangt en repareert eenmalig de ooit door Ymere geplaatste hekjes in de voortuinen. Ook zullen waar dat nodig is de tegels aan de buitenzijde van de woningen worden vervangen. Daarnaast is er een team ‘Woonfraude en Overlast’ ingezet in de wijk, om overlastzaken en onderhuur aan te pakken. Dankzij uw meldingen hebben we al meerdere zaken op kunnen pakken. Het is erg belangrijk dat u uw klachten of vermoedens meldt bij Ymere!

Kwetsbare bewoners
In de Kluzzfabriek worden samen met jongeren uit de wijk oude fietsen opgeknapt en weggegeven aan bewoners die een fiets goed kunnen gebruiken. En wist u al dat ook bewoners uit Floradorp terecht kunnen bij het Formulieren Café bij Doras op het Hagedoornplein 1-C?

Hoe verder?
Samen met bewoners en professionals gaan we ook in 2017 verder met het maken én uitvoeren van plannen voor de buurt. Wilt u daar ook over meedenken? Graag! U kunt zich aanmelden bij Eva van Groenigen van Ymere: 06-29620790, e.van.groenigen@ymere.nl

Opmerkingen van de Huurdersvereniging
Wij hadden ingezet o.a. ook op een Mutatieplus pakket en stop de verkoop als de woningen leeg zouden komen. De leeg gekomen woningen werden tot enige jaren terug in samenspraak met de HV voorzien van een ingrijpende Mutatie+ beurt, o.a. de oppervlakte van de WC van 90×90 cm werd veel groter gemaakt door de trap te verleggen en hierdoor werden ook de slaapkamers boven beter bereikbaar

Bij spoedcalamiteiten, zoals ernstige en plotselinge ziekteverschijnselen, moet nu de brandweer er aan te pas komen om de betreffende bewoner(s) buitenom uit hun slaapkamer te halen om naar een ziekenhuis te vervoeren. Kostbare tijd gaat hierdoor verloren, mensenlevens staan hier op het spel.                           
De schoorsteen werd weggehaald zodat er een betere grotere woonruimte ontstond etc.                                Te kleine bejaardenwoningen nog geen 25 m² werden samengevoegd tot een goede en leefbare bejaarden- woning, dit is allemaal door Ymere stopgezet zonder enig overleg.

Ymere had nu dit ons opnieuw toegezegd; ze schreven in hun tassenreportages en ook in het uitgebrachte rapport het volgende: Veel van de klachten waar niet direct iets aan gedaan kon worden omdat die samenhangen met de ouderdom van de woning, kunnen aangepakt worden met de mutatieplus aanpak, die dit jaar is heringevoerd bij Ymere.

Achteraf blijkt dit weer een misverstand te zijn! Ymere doet nu bij leegkomst bijna niets aan de woning: Schoon – Heel en Veilig is hun uitgangspunt.

Wij vinden nog steeds, dat zonder een mutatieplus ze beslist niet meer verhuurd mogen worden.               Woningen uit 1928 die nog nooit gerenoveerd zijn, zonder mechanische ventilatie. Wat zelfs door een rechtelijke uitspraak opgelegd is, maar door het grote personeelsverloop is er niemand meer bij Ymere die hiervan op de hoogte is.

 

 

Comments are closed.