browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Een niet bestaande huismeester

Posted by on 3 september 2015

Kostenpost 3 euro per maand voor een niet bestaande huismeester.

Wij hadden van verschillende nieuwe bewoners gehoord dat Ymere Noord bij nieuwe huurders € 3,– per maand voor een huismeester in de Service kosten berekende.
Onze huurdersvereniging vond dit een oneigenlijke Servicekostenpost om de volgende redenen:
Het moet gaan om de diensten die de huismeester uitvoert. De kosten ervan kunnen natuurlijk alleen worden opgevoerd als er ook echt een huismeester is.
Daar kunnen de lijst met taken gebiedsbeheerder o.i. dan ook niet onder vallen.
Er is geen huismeester in ons complex (oud Floradorp) omdat dit dorp alleen maar uit eengezinswoningen bestaat.
De kopers van de eengezinswoningen in Floradorp evenals in de Latherusbuurt zullen geen VvE’s oprichten, dat is niet nodig en ook niet verplicht, deze kopers zullen dan ook nooit gaan betalen voor een gebiedsbeheerder. Onwaarschijnlijk en zeer ongeloofwaardig is ook dat Ymere dacht dat bestaande/nog op te richten VvE’s hier wel voor willen gaan betalen en het is o.i. juridische ook niet correct.
Volgens de participatie regels moet Ymere als ze een nieuwe servicekostenpost wil invoeren, zoals hier de huismeester, in overleg treden met de Huurdersvereniging. Ymere heeft ons dit nooit laten weten!
Wij hebben bovenstaande bij Ymere Noord en bij verschillende andere instanties aangekaart en ook bij het SBO (Stedelijke Bewoners Organisatie) om te zorgen dat dit teruggedraaid zou worden en wij dachten met succes!
Het SBO heeft ons laten weten dat na overleg met het Hoofdbestuur van Ymere: Ymere per 1 mei 2015 de kostenpost van 3 euro voor een huismeester geschrapt heeft. Deze post werd bij elke nieuwe huurovereenkomst in de servicekosten opgenomen. Terugbetaling: Ymere zal tevens het ontvangen geld voor deze huismeester met terugwerkende kracht vanaf 2011 aan huurders terugbetalen.
De corporatie heeft beloofd dit voor einde 2015 af te handelen.

Wij hebben pas veel later van het SBO (HYA) vernomen, dat dit niet voor Floradorp opging, het was voor complexen waar zowel geen huismeester als een gebiedsbeheerder was.

Dus onze Huurdersvereniging is nog steeds bezig deze oneigenlijke service kosten post uit de huur te krijgen. Wij gaan door tot dat gelukt is.

Comments are closed.