browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Einde en terugblik

Posted by on 24 januari 2019
Dit is het laatste artikel wat ik schrijf, want na 50 jaar (48 jaar in het bestuur) stoppen ik en mijn mede-bestuurders ermee. De redenen zijn: een grote afbrokkeling van het medezeggenschap ook wel participatie genoemd bij Ymere Maar helaas ook de overkoepelende bewonersorganisatie SBO/HYA (Huurders Ymere Amsterdam) krijgen steeds minder voor elkaar voor de bewoners en hun organisaties. Maar erger is nog dat de aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen bij het HYA ook steeds minder invloed hebben. Deze organisatie is o.i. veel te aardig voor Ymere en voor HYA zelf. Na rijp beraad stoppen wij er dus mee, maar ook de Bewonersraad Noord gaat stoppen. Na de privatisering zijn er alleen al in Noord zo’n 40 huurdersverenigingen ermee opgehouden. Op 27 november zal ik hier wat dieper op in gaan.1 juli 2018 bestond onze huurdersvereniging 50 jaar. Opgericht als Latherusbuurt/ Floradorp om de extreme hoge huurverhogingen een halt toe te roepen en de vele onderhouds-klachten te verhelpen. Het was een strijdbare tijd en langzamerhand boekten wij resultaten, we kregen meer zeggenschap en ook een periodiek overleg. En ook via de centrale bewonersraad en later via de bewonersraad Noord werd er meer naar ons geluisterd en werden onze wensen serieus genomen. Het was wel een tijd van veel vergaderen en lobbyen en spreekuren draaien.
Maar we werden steeds meer betrokken bij de planvorming en uitvoering, als het nodig was dan werd ook nog de wethouder volkshuisvesting benadert, kortom er was sprake van echte bewoners invloed en zeggenschap.

In 1984 vond het bestuur van de Huurdersverenging Floradorp dat er meer viel te bereiken voor de bewoners van Floradorp door ons af te splitsen van de Latherusbuurt en zijn wij verdergegaan als H.V. Floradorp. Wij waren de eerste huurdersvereniging met een gekwalificeerd advies i.v.m. de vele vochtklachten, beschimmelde douches.

Acties tegen de huurverhogingen, er werden door ons bezwaarschriften ingediend bij de Huurcommissie. Een rechtszaak werd ertegen Het Gemeentelijke Woningbedrijf aangespannen, het heeft 3 jaar geduurd maar de Huurdersverenging won uiteindelijk deze rechtszaak. Zolang het Gemeentelijk Woningbedrijf de structurele vochtklachten niet zou verhelpen konden er geen huurverhogingen worden doorgevoerd. De bewoner moest wel een bezwaarschrift tegen de huurverhoging hebben ingediend. Wij moesten extra avonden en middagen plannen om al die bezwaarschriften voor de bewoners in te vullen. En het heeft jaren geduurd, pas na de Buiten-gevelisolatie kon het Woningbedrijf weer huurverhogingen doorvoeren. Dus nieuwe bewoners begrijpt u nu hoe het komt dat als u een oud bewoner naast u heeft wonen, dat deze een veel lagere huur betaald. Het Gemeentelijk Woningbedrijf was veel socialer dan Ymere, bij nieuwe verhuring werd er afhankelijk van de situatie bouwaard en locatie 60 tot maximaal 80 % van maximaal mogelijke huur gevraagd. Alleen particuliere verhuurders vroegen 100% en vaak nog meer, maar een Sociale verhuurder als het Woningbedrijf vond dit toen niet sociaal.


Terugkijkend kunnen wij zeggen dat wij heel veel gedaan en georganiseerd hebben voor de bewoners en toch ook aardig wat bereikt hebben. Een eigenkantoortje met spreekuren, waar bewoners met hun onopgeloste klachten terecht konden. De bezetting van het woningbedrijf, het hele dorp deed daar aan mee i.v.m de te lange en slechte werkzaamheden van de aannemer Heddes het resulteerde in een na-rooiwerk programma van het woningbedrijf. Een flinke ruime vergoeding voor de bewoners die onnodig lang in de rotzooi hadden gezeten.

Het organiseren van computercursussen – inloopmiddagen – kerst- en Paas lunches voor ouderen, opendagen, een Doras spreekuur, beleidsmatige kwesties aan de orde gesteld, klachten opgelost etc.

Viering 75 jarig bestaan van Floradorp, een week lang elke dag verschillende activiteiten voor jong en oud. Schuimparty-Rodeo Stier-Mis Floradorp verkiezingen- Ballonnenwedstrijd- Bustocht voor ouderen -Krijtwedstrijd- Feestavond- Draaimolens-Braderie etc. Iedereen die dit meegemaakt heeft denkt daar met veel plezier aan terug. Foto’s zijn te zien op onze website.
Ik denk ook nog even aan de talloze afspraken die wij jarenlang hebben gemaakt voor bewoners bij onze belastingconsulent Coen Kroes, hij heeft heel veel geld voor de bewoners weten terug te krijgen. Later na het overlijden van Coen, hebben Ineke en ik het nog een aantal jaren voortgezet. De mutatie+ woningen, die na leeg komst goed verbeterd werden en het samenvoegen van de te kleine bejaardenwoningen, ook hebben wij heel veel fouten bij huurverhogingen en bij mutaties er uitgehaald, dat scheelde soms wel meer dan € 100 per maand voor de betreffende bewoners. Maar heel veel beloftes van Ymere zijn ze niet nagekomen of hebben ze later teruggedraaid. Alhoewel wij het afgelopen jaar met 2 medewerkers een zeer goed contact hadden, moeten wij toch concluderen dat het met bewonersparticipatie bij Ymere zeer slecht gesteld is en dat er te weinig of geen kennis van zaken is over de complexen, mede ook door de vele personeels wisselingen. Ook gaat er nog maar zeer weinig geld naar onderhoud en al helemaal niets meer naar preventief onderhoud. Ondanks onze grote kennis van zaken, krijgen wij te weinig voor elkaar.
De woningnood is te groot en daar profiteert Ymere van, door kleine woningen zonder echte verbeteringen tegen hoge huren tot over de € 900, – te verhuren en huizen voor 275.000 euro te verkopen. Woningen met wc’s van 90×90 cm en ik noem het
fietsenbel als deurbel en voordeuren die zo hol dan weer bol staan dat ze bijna niet open te krijgen zijn, te weinig elektra groepen, loden waterleidingen waar nog druk op staat, het is te veel om allemaal te benoemen, wij vinden dat een sociale verhuurder als Ymere dit niet kan maken, maar ze doen het wel. Dit is een asociaal beleid en helaas kan niemand dit veranderen. Het is allemaal veel en heel veel slechter geworden na de privatisering, ondanks alle fusies beloftes.
Wij hadden al in 2015 en ook vorig jaar beloofd en geloofd dat wij onze 50 jarig bestaan uitgebreid zouden kunnen vieren, net zo als onze vorige jubilea, met een Receptie, Bustocht eventueel een Feestavond en wedstrijden met prijzen voor de mooiste Tuin – Voortuin – Gevel, maar helaas geen geld! Onze sponsors lieten het dit keer afweten, kregen wij het vorig jubileum nog € 8000 van Ymere, nu niets meer en van HYA (SBO) vorige keer € 1000 en nu slechts € 250, wij hebben de ontvangen gelden terug gestuurd, omdat wij daar niet een fatsoenlijk jubileum zoals
de bewoners gewend waren van konden organiseren.
Ik weet dat ik nog heel veel fijne en goede gebeurtenissen hier niet heb kunnen vermelden, maar daarvoor
is er te weinig ruimte. Ik wil daarom eindigen en de bewoners en alle andere personen, maar vooral de bestuurders die zich de afgelopen 50 jaar hebben ingezet voor Floradorp, heel hartelijk bedanken voor hun werk, vertrouwen en
ondersteuning, die wij heel veel jaren van ze hebben mogen ontvangen. Wij hebben het al die jaren graag gedaan, maar vinden dat het nu tijd is om ermee te stoppen. (Ymere en HYA zijn waarschijnlijk wel blij dat ze weer een lastige en kritische huurdersvereniging met veel kennis van zaken minder hebben).
Bedankt voor alles en ik wens u nog vele jaren woonplezier in goede gezondheid.
Ger de Jong (voorzitter)

Comments are closed.