browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Florahofje opgeheven

Posted by on 3 september 2015

Zoals de meeste bewoners al weten is het Florahofje opgeheven.
Het bewonersinitiatief om ouderen uit hun isolement te halen door gezamenlijk dingen te doen heeft 2½ jaar goed gefunctioneerd, en heel wat ouderen en vrijwilligers vonden het verschrikkelijk dat dit stopte. De ruimte was zeer beperkt en dat belemmerde de mogelijkheden, sommige gestarte clubs die het wat minder deden werden opgeheven, nieuwe werden uitgeprobeerd. Wij zijn zelfs een tijdlang op zaterdagmiddag open geweest voor de mensen die doordeweeks niet konden, er werd dan gekaart en/of gedobbeld.
Het initiatief was van het bestuur van de Huurdersverenging Floradorp en het Hofje werd financieel ondersteund door Ymere.
Omdat Ymere na twee jaar draaien aan ons bestuur de eis stelde dat wij ook jongeren en allochtonen erbij moesten gaan betrekken zagen wij het niet meer zitten. Allochtonen waren altijd al welkom bij ons, maar die kwamen niet alhoewel wij wel 2 allochtonen als vrijwilliger hadden meedraaien.
Jongeren activiteiten te ontplooien zagen wij niet zitten en daar waren trouwens weinig mogelijk-heden en ruimte voor. Alle middagen en 2 ochtenden waren bezet met o.a. Inloopmiddag voor computer problemen – Klaverjasmiddag – Spelletjesmiddag- en op 2 middagen werd er computerles gegeven, verder op woensdag- ochtend het spreekuur van Doras en verschillende ochtenden voor belasting formulieren – Gezamenlijke lunchjes. Verder werd de subsidie flink teruggedraaid door Ymere. Tevens hebben wij de huur van € 564,– altijd te hoog gevonden voor de vrij krappe ruimte die wij hadden.
Na rijp beraad en overleg was door deze eisen van Ymere ons besluit; per 1 juli te stoppen met het Florahofje.
Desondanks willen wij Ymere mede namens de gebruikers van het Florahofje bedanken, dat zij het financieel mogelijk hadden gemaakt, dat wij dit voor de oudere bewoners 2½ jaar hebben mogen/kunnen doen.
Omdat verschillende ouderen het beslist niet leuk vonden dat hun clubje werd opgeheven, heeft ons bestuur gemeend toch iets proberen te behouden. Enkele mensen zijn enige tijd bezig geweest de Huurdersvereniging daarvoor geschikt te maken. Dit was mede mogelijk gemaakt door een kleine subsidie voor materiaal, van de Denktank (Stadsdeel). Wij geven nu dus in de huurdersvereniging computerlessen, het kaartclubje en de woensdagmiddag inloop (spelletjes) zetten wij daar voort. En ook Doras houdt daar Spreekuur op de woensdagochtend van 10 tot 11 uur.
Dus het Florahofje is in afgeslankte vorm doorgegaan, in de Huurdersvereniging Floradorp, Binnenhofstraat 18.

Comments are closed.