browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Florahofje

Blijf niet alleen thuis zitten maar kom naar de clubjes die georganiseerd worden in het Florahofje.

Het “Florahofje”
adres: Binnenhofstraat 14 is
verhuist naar

Binnenhofstraat 18 1032 XH Amstedam
mail: hvfloradorp-secretariaat@floradorp.nl

 

1. Klaverjassen elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur
2. Vrije inloop  elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur
3. Computerles op de donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

 

Let op de vakanties en de computerprogramma’s lessen.

 

Het weekprogramma kan altijd gewijzigd worden, maar dan moeten wij wel van u weten waar uw belangstelling naar uitgaat, en op welk dagdeel dit dan zou moeten zijn.

Wat kan er allemaal gedaan worden bij voldoende belangstelling en voldoende medewerkers?
Dat mag u zelf mede bepalen.
Zijn er 50+ers in onze buurt die eventueel workshops willen geven?
Clubjes willen starten? Of ideeën daarvoor hebben?
Geef het aan ons door.
U mag zelf invullen wat u leuk vindt om met een groep(je) samen te doen.

Laat ons dit weten op onze inloop woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
U kunt ook per mail suggesties doen secretariaat@floradorp.nl