browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gelezen op Nu over Ymere

Posted by on 27 november 2016

Gelezen over Ymere op: www.Nu/Ymere

Anne Frank Stichting koopt voormalig woonhuis Anne Frank van Ymere

Gepubliceerd: 16 november 2017 22:20Laatste update: 16 november 2017 22:20

De Anne Frank Stichting heeft de voormalige woning van Anne Frank aan het Merwedeplein gekocht. Ymere, de woningcorporatie die het huis in 2004 kocht en het pand in de oorspronkelijke stijl restaureerde, ontvangt 450.000 euro voor het huis.
De bestemming van de woning blijft dezelfde, benadrukt de stichting. Net als Ymere zal de Anne Frank Stichting het huis verhuren aan het Nederlands Letterenfonds. Dat fonds stelt de woning beschikbaar voor schrijvers die in hun vaderland niet vrij kunnen werken.
De familie Frank woonde er van 1933 tot en met 1942. Merwedeplein 37 II is ook het adres waar Anne haar inmiddels zo bekende dagboek cadeau kreeg en er voor het eerst in schreef.
“Het huis is onverbrekelijk verbonden met het erfgoed waarvoor de Anne Frank Stichting verantwoordelijk is, de onderduikplek aan de Prinsengracht en de originele geschriften van Anne Frank”, zegt Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting.
“Het is een plek waar vrijheid, tolerantie en het vrije woord de ruimte krijgen. Daarnaast willen we kijken hoe we meer recht kunnen doen aan het algemeen historisch belang van de woning zonder de huidige bestemming, een onderkomen voor buitenlandse schrijvers, aan te tasten.”

**********

Ymere wijst aankoop bod wooncoöperatie Van der Pekbuurt af 

Woningcorporatie Ymere heeft het aankoopbod van wooncoöperatie Copekcabana voor twee huizenblokken in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord afgewezen.

De wooncoöperatie bestaat uit een groep Amsterdammers die samen naar eigen zeggen de sociale woningmarkt in hun buurt in balans willen houden. Hun doel was om de huizen te renoveren en te beheren als huurwoningen voor mensen met een laag inkomen.Ymere vindt het overnamebod van 5,5 miljoen euro van Copekcabana te laag en heeft het aankoopbod daarom afgewezen. De groep bood een bedrag dat 35 procent onder de marktwaarde ligt om de aankoop en de renovatie van de woonblokken te kunnen financieren.

De huizenprijzen in de Van der Pekbuurt zijn in het afgelopen jaar ook met 35 procent gestegen.

********

Twee ontslagen oud-topfunctionarissen van woningcorporatie Ymere kregen vorig jaar na hun vertrek ontslagvergoedingen mee van in totaal bijna zeven ton. 

Dat melde RTL Z  op basis van het jaarverslag  van Ymere. Daarin staat dat een ontslagen “directeur projectontwikkeling” 494.651 euro ontving. Een vertrokken “directeur waarde-st2016-gelduring” kreeg 188.860 euro mee na zijn vertrek.

Het jaar daarvoor bleek ook al dat de corporatie  drie vertrokken bestuurders afkoopsommen meegaf van samen een half miljoen euro.

Ook de SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere vindt dit niet passen en schreef hierover het volgende aan de directie van Ymere: Uitkering wegens beëindiging dienstverband topfunctionarissen. Ymere rapporteert dat aan een Directeur projectontwikkeling € 494.651 aan ontslagvergoeding is uitgekeerd. SHY krijgt vanuit haar achterban daarover kritische vragen. In de WNT is er sprake van een uitzondering. Los hiervan vindt SHY dat deze uitkering buiten alle proportie is en ook al biedt de wet de ruimte, dat Ymere deze ruimte niet hoeft toe te passen.

En over een verdubbeling van de vergoeding aan de raad van Commissarissen:                        Bezoldiging Raad van Commissarissen een toename van 54%, totaal met in een totaalbedrag van
€ 41.628 per jaar. Dit onderwerp is in de overlegvergadering van 10 mei 2016 aan de orde gesteld.

Wij (de bewonersorganisatie) zijn echter niet overtuigd van de noodzaak tot deze buitensporige verhoging.

Aldus het SHY.

Comments are closed.