browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Huurdersvereniging

Het bestuur houd zich bezig met het bewaken van de belangen van de bewoners in Floradorp.
Wij doen dat door goed te luisteren naar wat u als bewoner wil.
Met het woningbedrijf wordt regelmatig vergaderd over allerlei onderwerpen,
Wij maken afspraken over het uit te voeren onderhoud, en zien er op toe dat de afspraken ook na gekomen worden.
Er is overleg met het stadsdeel, politie en de buurtconciërges.

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen

Ger de Jong: Voorzitter
Ineke Schouten: Secretaris
Willem Dam: Penningmeester
Alie Neuhaus: Commissaris
Gezocht: mensen die het leuk vinden om te flyeren op verschillende evenementen.
Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die ons paar uurtjes in de week willen helpen.
Heeft u een paar uurtjes in de week over?
Kom dan een keertje langs op de eerste woensdagmiddag van de maand tijdens ons spreekuur van 13 tot 14 uur.
of zend ons een mailtje.
secretariaat@floradorp.nl
Wij nemen dan contact op met u.