browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KeePass

Posted by on 3 juni 2016

In deze les leggen we stap voor stap uit hoe u met KeePass werkt.

Stap 1 Database aanmaken

 1. Vul een hoofdwachtwoord in, twee keer.

Een wachtzin is aan te raden en bovendien makkelijker te onthouden.
Een wacht zin is bijvoorbeeld:
Ik woon in de ridderstraat 5
Dat word dan: Iwidr5 (Denk om de Hoofdletter aan het begin)

2KeePassbestand-hoofdsleutel

 1. Klik op OK
 2. Geef je database een naam
 3. klik ook bij het nu geopende venster Database-instellingen op OK.

3-KeePassbestand-database-een-naam-geven

Stap 2 Wachtwoord invoeren

Nu opent het hoofdvenster van KeePass.
Links in beeld zie je verschillende categorieën waarin je je wachtwoorden kunt indelen:
Algemeen, Windows en Internet onder andere.

4-KeePassbestand-klik-op-internet

 1. Klik op de categorie Internet (zie pijltje 1)
 2. Om een nieuw wachtwoord toe te voegen,
  klik je op de knop Nieuwe invoer (zie pijltje 2)
 3. Of klik op bewerken
 4. Invoer toevoegen

5-KeePassbestand-invoer-toevoegen

 1. Vul bij titel de naam in bijvoorbeeld: Florahofje voor de site Florhofje
 2. Vul bij gebruikersnaam je gebruikersnaam in als de site daarom gevraagd heeft.
 3. Bij wachtwoord kun je  je huidige wachtwoord invullen, Maar je ziet alleen puntje daarom laat ik dit veld zo staan
 4. Vul bij URL de link van de website in waar het behoort
 5. Vu bij opmerkingen alles in wat je voor deze Site nodig hebt
  bijvoorbeeld: wachtwoord zin, geheime naam of klantnummer enz.

6-KeePassbestand-iinvoeren-wachtwoord

 1. klik op OK om het op te slaan.

7-KeePassbestand-iinvoeren-klaar

Het ziet er dan zo uit.

 1. Maak nu zelf een invoer en begin bij Stap 2.

Stap 3. Maak een nieuwe groep aan

In KeePass kun je wachtwoorden groeperen. We maken hier een groep aan voor webwinkels.

 1. Klik op naam.

8-KeePassbestand-iinvoeren-nieue-groep

 1. klik op bewerken
 2. klik op groep toevoegen

9-KeePassbestand-iinvoeren-nieue-groep

 1. Vul de naam in van je nieuwe groep,
  bijvoorbeeld: Computerles of postorder bedrijven

10-KeePassbestand-iinvoeren-nieue-groep

 1. Klik op oké

Het ziet er dan zo uit.

11-KeePassbestand-iinvoeren-nieue-groep

Tip1: zet in KeePass ook waardevolle spullen in je huis.
Bijvoorbeeld: Computer, merk Asus, nummer 123456 enz.

Tip2: zet in KeePass ook belangrijke gegevens, zodat je niet in je papieren  hoeft  te zoeken.
Bijvoorbeeld:  inboedelverzekering, Naam, klantnummer, telefoonnummer, adres enz.

Comments are closed.