browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Om te beginnen

Posted by on 24 juni 2016

Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprentjes, diploma’s, fotoalbums, poëziealbums, persoonsbewijzen, akten etc. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk, overlijden, begraafplaats, beroep, eventueel crematie en scheiding.
Ga met deze gegevens naar familieleden, ook naar ooms en tantes, oudooms en oudtantes,
en noteer de familieverhalen.

Het uitwerken en aanvullen van de recente gegevens
tot 1811 (Napoleon)

Hiervoor kunt u zoeken:

 • in de kaartenbakken of overzichten in het archief waar u uw familie zoekt.
 • in de kaartenbakken in het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • in de Kwartierstatenboeken van families uit de streek waar u zoekt.
 • Contact met een historische vereniging zeken.
 • Wellicht zijn er al eerder mensen bezig geweest met uw familie en vind u die gegevens op internet.

Familieonderzoek voor 1811

Hierbij is het belangrijk dat u weet bij welke kerk uw familie hoorde.
In de betreffende Doop- Trouw- en Begraafboeken van de kerk (de zgn. DTB) en lidmatenregisters kunt u uw gegevens verder terugvinden.
Deze DTB gegevens zijn bij Gemeente of Rijksarchief in te zien.

Bewaren van gegevens

 • gebruik een computerprogramma voor genealogie
 • Genealogen wisselen wel gegevens met elkaar uit.
  Dat is alleen mogelijk als beide een programma hebben dat gegevens in “gedcom” kan im-/exporteren.
  Let daar beslist op als u een programma gaat gebruiken.
  Je kunt door de mogelijkheid van “gedcom” met een gratis probeer-versies, maak er gebruik van.
 • Begin dan eens met GensDataPro van de NGV afdeling Computergenealogie.
  Een heel mooi en doelmatig programma.
  Helemaal gemaakt voor gebruik onder Windows!
 • Maak regelmatig een kopie van je gegevens

Er bestaat geen Internetgenealogie !

Internetgegevens kun je gebruiken als een tip of startpunt voor je eigen onderzoek.
Je kunt enorm veel vinden via het internet en er komt elke dag nog heel veel bij.
Maar ook dat is mensenwerk en bevat fouten.
Dus: controleren!

Wat is Wat?

 • GENEALOGIE (of stamboom)
  Alle personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van een bepaald mannelijk persoon.
 • PARENTEEL
  Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht.
  Deze vorm wordt veel gebruikt door notarissen.
 • KWARTIERSTAAT
  Beginnend bij diegene die als uitgangspunt wordt gebruikt zoekt men alle voorouderparen van die persoon,
  zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn.
  De personen worden genummerd; de proband nr 1, zijn/haar vader nr.2, de moeder nr. 3,
  grootvader van vaderskant nr. 4, grootmoeder nr.5,
  grootouders van moeders kant nr. 6 en 7,
  overgrootouders nrs. 8 t/m 15, enzovoort.
  Ter controle: Met uitzondering van de persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt
  hebben mannen een even en vrouwen een oneven nummer.
 • STAMREEKS
  De directe naamreeks van vader op zoon (géén zijtakken).
 • AFSTAMMINGSREEKS
  De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat.
 • GENEAGRAM
  Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen.
  Deze vorm wordt veel gebruikt door artsen.

 Gebruikelijke symbolen

*  Geboren
~  Gedoopt
†  Overleden
¤  Begraven
oo  Ondertrouw
X  Getrouwd
)(  Gescheiden
G  Godsdienst
B  Beroep
K  Kinderen

Comments are closed.