browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Spreekuur Doras

Medewerkers van Stichting Doras houden
iedere woensdagochtend spreekuur van 10.00-11.00 uur;
in  “Florahofje” Binnenhofstraat 18
Het spreek uur is bedoeld voor 55+ bewoners.

Op dit spreekuur kunt U terecht met vragen, over onder andere:
– Lichamelijke en psychische gezondheid;
– Wonen en woonomgeving;
– Zorg, mobiliteit en voorzieningen;
– Financieel – administratieve problemen en belastingen;
– Inkomen, schulden en inkomensbesteding;
– Sociale contacten en tijdsbesteding;
– Cultuurverschil, emigratie en remigratie;
-Ondersteuning mantelzorg.

logo-doras

Dit spreekuur is tot stand gekomen in samenwerking met Doras en de Huurdersvereniging Floradorp.