browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Voorwoord bewonersblad november 2016

Posted by on 18 november 2016

Beste bewoners,

Wij willen u met dit bewonersblad weer op de hoogte brengen over de zaken waar wij ons de afgelopen tijd mee hebben bezig gehouden en ook wat interessante onderwerpen en andere belangrijke informatie kunt u in ons blad vinden.

Wij hopen dat u dit blad leest, want het kost heel wat tijd om dit te maken, mocht u op- of aanmerkingen hebben dan zouden wij dit graag van u horen. U kunt dit doen op onze bewoners-vergadering 30 november a.s. of via een briefje, of door middel van een mailtje; hv@floradorp.nl Mocht dit de eerste keer zijn dat u ons blad ontvangt, omdat u hier pas bent komen wonen, dan willen wij u in de eerste plaats van harte welkom heten in Floradorp en hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen. En wat nog veel belangrijker is, dat u hier nog heel veel jaren met plezier mag wonen.

Wij zijn van plan volgend jaar weer een opendag te houden in de Binnenhoftuin zodat iedereen kan zien hoe het Binnenhofje er aan de binnenkant uitziet.2016-tuin

In 2018 is het 50 jaar geleden dat wij zijn opgericht in die periode is er heel veel bereikt. Wij denken dat als de huurdersvereniging niet had bestaan Floradorp al lang gesloopt zou zijn geweest en er hoogbouw voor in de plaats had gekomen. De bewoners die hier lang wonen, betalen een vrij lage huur, dat is gekomen doordat de Huurdersvereniging heel veel acties heeft gevoerd tegen de Huurverhogingen, Bewoners- klachten hebben wij met succes aangekaart bij de huurcommissie en de kantonrechter. Hierdoor kon en mocht het Gem. Woningbedrijf (na de privatisering YMERE) geen huurverhoging meer doorvoeren, zolang er geen afdoende maatregelen werden getroffen tegen de te vochtige woningen. Het is te veel om dit hier allemaal op te sommen, maar in ieder geval hebben wij ons bestaansrecht meer dan genoeg bewezen. De laatste jaren gaat Ymere zijn eigen gang en valt er nog weinig te bereiken. Wij zijn ook meer een Bewonersvereniging geworden, iedereen die een beroep op ons doet proberen wij te helpen, wij vragen geen contributie. Verder houden wij in ons kantoortje, Binnenhofstraat 18 diversen activiteiten, zoals een bewoners- spreekuur, klaverjassen, een woensdagmiddag inloop en verschillende computerlessen.

DORAS houdt er ook elke woensdagochtend spreekuur, van 10 tot 11uur.

Heeft u belangstelling voor computerlessen    2016-computerles

Wij zijn aangesloten bij SeniorWeb, een ervaren docente geeft les.

Wij geven regelmatig curssen op de donderdag- en vrijdagmiddag.

 

Inlichtingen of zich opgeven voor een cursus per mail: hv@floradorp.nl  of per tel. 06 49352040, denk erom wij zijn gesloten wegens vakantie van 19 december t/m 4 januari. De kosten voor 5  lessen zijn slechts € 15, – , er is beperkt plaats.

Met vriendelijke groeten,

Ger de Jong, voorzitter

Comments are closed.