browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Waar blijft uw huur!

Posted by on 3 september 2015

Vragen over vertrekregelingen Ymere-bestuurders

Het Amsterdamse SP-raadslid Erik Flentge heeft schriftelijke vragen gesteld over ‘riante vertrekpremies’ voor drie vertrekkende Ymere-bestuurders.          

Hij baseert zich op RLT-berichtgeving waarin gesproken wordt over bijna een half miljoen aan vertrekpremies.
Volgens Ymere is deze berichtgeving onjuist. RTL zou nog uitbetaalde salarissen ten onrechte hebben opgeteld bij vertrekpremies.

2015-sept (15)

Het betreft de vertrekregelingen van Ymere-bestuurders Stefan Schuwer, Jan Turenhout en Roel Steenbeek. Schuwer trad in september 2013 terug als bestuurder bij Ymere. Naast een beëindigings-vergoeding van 170.000 euro is zijn salaris nog vier maanden doorbetaald.
Dat kostte de woningcorporatie ruim 105.000 euro. Volgens RTL gaat het daarmee in feite om een vertrekregeling van ruim 275.000 euro. Ymere meldde overigens destijds dat Schuwer “op verzoek van de Raad van Commissarissen zich tot 1 februari 2014 nog bezig houdt met een aantal complexe gebiedsontwikkelingen.” Bestuurder Jan Turenhout van fusiepartner De Woningbouw in Weesp kreeg een vergoeding van 75.000 euro bij de beëindiging van zijn contract. Volgens woordvoerder Gerbrant Corbee van Ymere is bij Schuwer en Turenhout het arbeids-contract op verzoek van Ymere ontbonden in het kader van een reorganisatie. Op de uitgekeerde vergoedingen hadden ze op basis van hun arbeidsovereenkomst recht.

Ex-bestuursvoorzitter Roel Steenbeek legde eind 2013 vrijwillig zijn functie neer. Van een vertrekregeling zou daarom geen sprake zijn.  Wel is zijn salaris na zijn formele terugtreding als bestuursvoorzitter nog vijf maanden doorbetaald, voor een totaalbedrag van 127.000 euro. Volgens Ymere is het onjuist dat als afkoopsom te betitelen. Steenbeek zou zijn doorbetaald omdat hij nog recht had op een groot aantal vakantie-dagen. Flentge plaatst vraagtekens bij de vertrekregel-ingen. “Het is niet de eerste keer dat corporaties enorme ontslagvergoedingen uitkeren.” Hij spoort het college aan in gesprek te gaan met Ymere om in de toekomst doorbetaling van salarissen na vertrek te voorkomen. Hij vraagt bovendien of het college op de hoogte is van de vertrekpremies bij andere corporaties.

Frank Brits vertrekt na één jaar bij Ymere Frank Brits (54), directeur verkoop en verhuur bij Ymere, heeft de Amsterdamse corporatie per half juni jl. verlaten. Dat is in goed overleg met de directie besloten. Brits zal zijn verantwoor-delijkheden overdragen zodra een opvolger is gevonden.
Brits moest helpen om van de grote Amsterdamse corporatie Ymere een meer klantgerichte organisatie te worden.
Tijdens zijn carrière hield hij zich veel bezig met vraagstukken rondom het verbeteren van de klantgerichtheid en dienstverlening in commerciële organisaties en het creëren van effectieve teams.
*noot van de redactie Floradorp:         (Brits zag waarschijnlijk snel in dat dit niet zou lukken).

2015-sept (17)

Comments are closed.