browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Welkom

welkomWelkom op de website van Floradorp.

Op deze site willen we graag laten zien wat we voor ons mooie dorp willen bereiken.
Projecten die we al afgerond hebben, zaken waar we mee bezig zijn en uitdagingen die nog voor ons liggen.
Allemaal activiteiten die tot doel hebben de leefbaarheid in Floradorp te verbeteren.

Wij als huurdersvereniging slagen hier alleen in als jullie, de inwoners, actief mee denken en doen.
Elk initiatief begint bij jullie.
En als dat initiatief voor alle Floradorpers, of een overgrote meerderheid voordelen bied dan is de huurdersvereniging dé instantie om eventueel in samenwerking met de gemeente of andere lokale overheden jullie plannen te realiseren.

Heb je dus een goed idee om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren en ben je niet te beroerd om zelf ook de handen uit de mouwen te steken, laat het ons dan weten.
Reacties zijn altijd welkom bij secretariaat@floradorp.nl