browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WieWasWie

Posted by on 24 juni 2016

Iedereen heeft een geschiedenis …
WieWasWie bevat miljoenen historische documenten over personen in het verleden,
zoals geboorteaktes, bevolkingsregisters en doop-, trouw en begraafboeken en veel meer.

De belangrijkste gegevens uit de originele bronnen staan op WieWasWie,
vaak is er ook een scan van de gehele bron te bekijken!

Op dit moment bevat WieWasWie gegevens uit:

 • Burgerlijke stand (geboorteaktes, huwelijksaktes en overlijdensaktes).
 • Bevolkingsregisters
 • Doop-, trouw- en begraafregisters (doop-,  trouw- en begraafregisters)
 • Familieadvertenties
 • Memories van successie
 • Militaire bronnen
 • Scheepssoldijboeken (VOC opvarenden)
 • Diverse (kleine) collecties

Starten

google-familie-stamboom-1

 • open Edge
 • of start de browser onder in de taakbalk
  Het kan op iedere computer er iets anders uitzien.
 • Copieer https://www.wiewaswie.nl/ in de adresbalk.

grensdatapro-0a

 • Geef Enter

wie-was-wie (3)

 • Vul de naam in die je hebt van een persoon
 • Klik op zoek

Mijn resultaat was 17831:

wie-was-wie (4)

Dat is teveel. Je zult dan uitgebreider moeten zoeken.

 • Klik op uitgebreid zoeken

Je krijgt dan dit venster.

wie-was-wie (5)

 • Vul al de gegevens in die je hebt van een persoon
 • Klik op zoeken

wie-was-wie (6)

Nu was mijn resultaat 22 pagina’s.

 • Klik op een van de namen om te bekijken.

wie-was-wie (7)

Je krijgt dan zo’n venster.

 • Klik op bekijk afbeelding.

wie-was-wie (8)

Je komt nu in de digitale studie zaal.

wie-was-wie (9)

En moet daar ook of inloggen of registreren.

Als dat gelukt is zie je op je scherm.

wie-was-wie (10)

 • Klik op afbeelding bekijken

wie-was-wie (11)

 • Klik op Volledige beeld bekijken

Let op dat kost 4 eenheden. Honderd eenheden zijn €4,50.

wie-was-wie (12)

Ik kreeg zo 24 advertenties. Waarvan ik de bruikbare gegevens bij kon zetten in GensdataPro.

Comments are closed.